Ťažiskom v službách poskytovaných spoločnosťou ACS je prístup do internetu, hlasové služby a s tým súvisiace doplnkové služby. Ponúkané portfólio komplexne pokrýva potreby pre domácnosti, menšie firmy aj väčšie spoločnosti.

Parametre služieb korešpondujú s aktuálnymi trendami, ktoré neustále sledujeme a ktorým služby prispôsobujeme. V prípade, že v našej základnej ponuke nebude pre Vás vyhovujúca služba, alebo požadujete bližšie informácie, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nás.