Trvalé pripojenie k internetu za paušálny mesačný poplatok, bez časových a dátových obmedzení. Ponúkame riešenia od verejných HOTSPOTov, cez pripojenie obytných domov a domácností až po garantované spoje na báze FWA.

Výhody použitia bezdrôtového pripojenia:

trvalý prístup k Internetu bez prerušení
výhodné zriaďovacie a prevádzkové náklady
možnosť zriadiť pripojenie na mieste, kde nie je vybudovaná spoľahlivá telekomunikačná infraštruktúra
okamžité prijímanie a odosielanie e-mailových správ
možnosť plnohodnotne prevádzkovať on-line e-commerce riešenia, napr. elektronický obchod
prístup k vybraným vnútropodnikovým informáciám pre mobilných užívateľov
paušálne mesačné poplatky nezávislé na čase používania a objeme prenesených dát
výber rôznych technických riešení prepojenia medzi poskytovateľom a užívateľom
výber širokej škály dostupných rýchlostí prenosu dát
rôzne úrovne garancie a technickej podpory (SLA)

Pre koho je bezdrôtové pripojenie vhodné:

pre spoločnosti akejkoľvek veľkosti, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň technickej podpory a garancií poskytovaných služieb ako pri Dial-Up a ADSL službách
pre spoločnosti, ktoré využívajú prístup k Internetu v takom časovom rozsahu, že telekomunikačné poplatky pri vytáčanej linke sú vysoké a prevádzka Dial-up/ISDN pripojenia sa stane cenovo nevýhodnou
pre spoločnosti, ktoré potrebujú neustály prístup k informáciám
pre spoločnosti, ktoré potrebujú prenášať väčšie objemy dát

Technické riešenia prepojenia poskytovateľa s užívateľom:

bezdrôtový dátový okruh prevádzkovaný vo voľnom frekvenčnom pásme 5 GHz s rozhraním ethernet (dostupné v rýchlostiach od 1 Mbps) – cenovo výhodné riešenie vhodné pre nenáročné aplikácie
bezdrôtový dátový okruh FWA prevádzkovaný vo vyhradenom frekvenčnom pásme s rozhraním ethernet (dostupné v rýchlostiach od 1 Mbps) – vysoká kvalita prenosu porovnateľná s digitálnym dátovým okruhom

Základný balík služieb:

poradenstvo pri výbere vhodného technického riešenia prepojenia poskytovateľa a užívateľa
zriadenie vhodného bezdrôtového dátového okruhu medzi poskytovateľom a užívateľom
konfigurácia smerovačov na strane poskytovateľa a užívateľa
trvalý prístup k Internetu prostredníctvom zvoleného technického riešenia
garantovaná zvolená rýchlosť prenosu
pridelenie a prevádzka 4 IP adries
registrácia 1 domény druhej úrovne v slovenskom doménovom priestore (.sk)
prevádzka virtuálneho mail servera s 20 e-mail schránkami alebo s doménovým košom
prevádzka virtuálneho WWW servera s kapacitou 100 MB s podporou PHP/MySQL
prevádzka virtuálneho FTP servera s kapacitou 100 MB s FTP prístupom
dohľad nad prevádzkou siete a technická podpora

Doplnkové služby:

poradenstvo a návrh technických riešení využitia bezdrôtového pripojenia
poradenstvo pri prevádzke bezdrôtového pripojenia
predaj, prenájom, konfigurácia a administrácia zariadení pre prenos a správu dát (modemy, smerovače, komunikačné servery)
komplexné riešenia a služby na kľúč

Pre vypracovanie konkrétnej ponuky kontaktujte naše obchodné oddelenie.