Sídlo spoločnosti

ACS, spol. s r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava

 

Prevádzka:

ACS, spol. s r.o.
Magnetová 11
831 04 Bratislava
tel: +421 2 32 66 11 00
fax: +421 2 52 49 01 96

Obchodné informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Technické informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Technická podpora: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Faktúračné údaje:

ACS, spol. s r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
IČO: 313 89 333
DIČ: 2020322436
IČ-DPH: SK2020322436
Banka: Tatra banka, a.s.
č.ú: 262 202 89 39/1100
IBAN: SK5411000000002622028939

 


Objednávky na vyjadrenie o existencií a zaskreslenie sietí ACS, s.r.o. alebo objednávky na vytýčenie sietí ACS, s.r.o. prosím zasielajte e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo osobne doručiť na pobočku spoločnosti na adresu: Magnetová 11, 831 04 Bratislava