Optické pripojenie do siete internet pre spoločnosti je u nás dátovo aj časovo neobmedzené. V spojení s vysokou spoľahlivosťou, flexibilitou a rýchlosťou tak splní aj náročné firemné požiadavky. Na internet dokážeme pripojiť jednotlivé počítače, lokálne siete v spoločnosti či priamo celé firmy a pobočky na územi Slovenska.

Optické pripojenie umožňuje nie len výrazne zvýšiť kvalitu a dlhodobú spoľahlivosť internetového pripojenia, súčasne umožňuje aj efektívnejšie vynakladať prostriedky s tým spojené a tým všetkým prináša konkurenčnú výhodu pre každú spoločnosť, ktorá sa pre takéto riešenie rozhodne.

 

Výhody optického pripojenia do siete iternet

  • nadštandardne vysoká rýchlosť internetového pripojenia až do 100 Mbps garantovaná rýchlosť
  • symetrická prevádzka (rovnaký upload a download) - garantovaná a rovnaká rýchlosť pripojenia od a k užívateľovi
  • neobmedzený prenos dát, žiadne časové limity
  • najnižšie odozvy spojenia (ping)
  • dohľad dostupnosti služby 24/7/365
  • bez aregácie/bez zdieľania pásma (napr. 1:2, 1:10, 1:20 a pod.)
  • pripojenie s SLA (Service Level Agreement - garantovanie dohodnutých parametrov pripojenia)
  • spoľahlivosť pripojenia presahujúca 99,7%
  • vysoká úroveň technickej podpory
  • pevný mesačný paušál bez akýchkoľvek iných spojených finančných poplatkov