Serverhousing je vhodný pre prevádzku rozsiahlych e-commerce riešení vďaka vysokovýkonným internetovým spojeniam a neobmedzenej dátovej kapacite. Serverhousing umožňuje umiestnenie a prevádzku vlastného alebo prenajatého samostatného internetového servera v priestoroch modernej profesionálnej serverovne s vysokou dostupnosťou. 

Výhody použitia serverhousingu:

 • nezávislosť na aplikáciách iných užívateľov
 • plná kontrola nad behom všetkých inštalovaných aplikácií
 • vysoká bezpečnosť dát
 • možnosť spúšťania akýchkoľvek skriptov bez predchádzajúcej kontroly poskytovateľom
 • neobmedzená disková kapacita
 • žiadne zriaďovacie poplatky, nízke prevádzkové náklady, výhodné doplnkové služby
 • možnosť umiestnenia vlastného servera, alebo prenájom servera s inštalovaným OS UNIX s webserverom Apache s podporou PHP/MySQL, príp. ďalšími žiadanými podporami


Pre koho je serverhousing vhodný:

 • pre prevádzkovateľov rozsiahlych e-commerce riešení na akýchkoľvek platformách
 • pre webhostingové spoločnosti
 • pre prevádzkovanie riešení náročných na bezpečnosť
 • pre softwarové spoločnosti vyvíjajúce internetové aplikácie na ich testovanie a prevádzku


Charakteristika serverovne:

 • možnosť umiestniť server v samostatne stojacej skrinke alebo montovateľný do 19“ skrine
 • umiestnenie serverovne je v blízkosti Slovenského peeringového centra SIX (v centre Bratislavy), ktoré je zároveň bodom, kde sú prípojné body významných zahraničných chrbticových sietí (backbone)
 • serverovňa je spojená so SIXom a so zahraničným backbone optickým káblom s prenosovou rýchlosťou 1 Gbps.
 • serverovňa je vybavená zabezpečovacím zariadením a požiarnym hlásičom
 • serverovňa je plne klimatizovaná
 • užívateľské servery sú štandardne pripojené na zdroj nepretržitého napájania (UPS)


Základná služba obsahuje:

 • umiestnenie a prevádzka vlastného alebo prenajatého servera v serverovni
 • pridelenie 1 IP adresy pre server
 • rozhranie Fast Ethernet 100 Mbps
 • pripojenie servera do Internetu bez obmedzenia rýchlosti prenášaných dát
 • prístup k serveru v prípade technických problémov kedykoľvek, pre bežnú údržbu a inštalácie v pracovné dni 8.30-17.00
 • pripojenie na zdroj nepretržitého napájania (UPS)


Doplnkové služby:

 • dohľad nad prevádzkou a administrácia internetového servera
 • pravideľné zálohovanie dát na zálohovací server
 • dodávka, servis, inštalácia a konfigurácia hardware a software
 • administrácia OS
 • IP zásuvka

Ceny:

Prevádzka vlastného servera
Zriaďovací poplatok 0€
Mesačný poplatok od 133,90€
Prevádzka prenajatého servera
Zriaďovací poplatok 0€
Mesačný poplatok* od 276,50€
Prevádzka vituálneho servera
Zriaďovací poplatok 0€
Mesačný poplatok* od 39,50€

* v závislosti od konfigurácie a úrovne technickej podpory

Ceny sú uvádzané vrátane DPH 20% pri mesačnej platbe.

Pre vypracovanie konkrétnej ponuky, poskytnutie ďalších informácií, alebo objednanie služby kontaktujte naše obchodné oddelenie.