Narastajúci záujem našich zákazníkov o nové technologické riešenia svetového softvérového lídra bol podnetom pre podpísanie partnerskej zmluvy.
Naši pracovníci získali podporu partnera a prístup k dôležitým obchodným a technickým informáciám, na základe ktorých, dokážeme ponúknuť implementáciu a starostlivosť o produkty Microsoft pre našich klientov. 

Viac informácií o produktoch spoločnosti Microsoft získate na adrese microsoft.skalebo v našej spoločnosti.